Fagkrav

Fagkrav

DNKF ønsker å sikre kvaliteten på kinesiologiutdanningen. Derfor har foreningen utarbeidet fagkrav som gir mulighet for å bruke titler som: «kinesiolog med grunnutdanning,» «praktiserende kinesiolog» og «registrert profesjonell kinesiolog DNKF.»

Se medlemskategorier her

Basisutdanningen bygger på obligatoriske internasjonalt godkjente moduler fra ulike kinesiologiretninger. I den videregående utdanningen gis det rom for valgfrihet blant internasjonalt godkjente moduler.

For fullstendig oversikt over gjeldende fagkrav og tilhørende tittel sep 19, 2015 – se her.

post@dnkf.no
DNKF © 2016