Hvordan blir jeg Kinesiolog?

Utdanning

I Norge er vi så heldige å ha et stort og variert tilbud innenfor faget kinesiologi. Om du ønsker å utdanne deg til kinesiolog, har du mulighet til å studere hos kompetente instruktører mange steder i Norge.

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra student til profesjonell

 

Registrert profesjonell kinesiolog i DNKF:

1000 timer med kinesiologiundervisning. Minimum 300 timer grunnmedisinske fag, samt innføring i VEKS-fagene, (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunn).

 

Praktiserende kinesiolog i DNKF:

(registrert i Register for Alternativ behandler i brønnøysundregisteret):

600 timer med kinesiologi undervisning. Minimum 300 timer grunnmedisinske fag, samt innføring i VEKS-fagene, (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunn).

 

Kinesiolog med grunnutdanning i DNKF:

340 timer med kinesiologi undervisning.

Les mer om våre fagkrav her:

 

Studiesteder

Liste over studiesteder i Norge finner du her.

Kontakt instruktør i ditt nærområde for mer informasjon og veiledning.

Alle internasjonalt registrerte instruktører følger pensum, etikk og regler fra sine respektive utdanningsmoduler. Dette gir deg som student internasjonal sertifisering. Det gjør også at du også har mulighet til å deler av utdannelsen i utlandet.

 

Kinesiologi utdanning

For en kinesiolog består en stor del av utdanningen i å teste muskler på ulike måter, å tolke muskelresponser i ulike sammenhenger, samt øve på hvordan man best utfordrer ”nerve systemet” for å finne den mangelfulle tilpasningen som kan være årsak til symptomer. Under utdanningen lærer kinesiologer hvordan nervesystemet kan øves opp igjen til å fungere optimalt i en bestemt sammenheng. Ved å finne de rette korreksjonsmetodene kan kinesiologen hjelpe klienten å komme i balanse igjen. Samtidig kan en bistå klienten med råd slik at vedkommende kan bruke energien sin til å bygge opp helse, i stedet for å bruke den på å kompensere for manglende tilpasning på ulike områder.

Du kan sette sammen moduler på ulikt vis og bli registrert kinesiolog etter foreningens fagkrav.

post@dnkf.no
DNKF © 2016