Internasjonalt sertifiserte instruktører i Norge

 

NEURO-TRAINING v/ Andrew Verity mai 2017

Kari Weium, Torill Osa Michalsen, Malene Osa-Bjørkmo, Ann Katrin Blø Pedersen, Marianne Henne og John Askildt.

www.neuro-training.com

 

NEURO-TRAINING v/ Andrew Verity Selvhjelpskurs: mai 2017

Torill Osa Michalsen, Malene Osa-Bjørkmo, Kari Weium, Marianne Henne, John Askildt,  Mette Mørk Gruvin, Isabell Stangeland Flatland.

 

HJERNEN v/ Kathie Guhl – Per mai 2017

Hjernenserien : Trude Blikstad Rang, Kari Weium.

Hjernen 1: Marianne Henne,

Bridges Kinesiology 

 

THREE IN ONE CONCEPTS (3in1) v/ Gordon Stokes og Daniel Whiteside per mai 2017

Irene Nordberg, Kari Weium, Trude Blikstad Rang.

 Three in One Concepts

 

TOUCH FOR HEALTH v/ John F. Thie. – Per mai 2017

Marianne E. Henne, Berit Madsø Halvorsen, Gustav Arnolf Heggelund, Malene Osa-Bjørkmo, Torill Osa Michalsen, Irene Nordberg, Jan Pedersen, Nina Skaug, Ann Katrin Blø Pedersen.

 International Kinesiology College

 

RESET v/ Philip Rafferty

Ulla Gefvert

Kinergetics

 

Hvis du mangler på denne listen: Kontakt styret i DNKF : post@dnkf.no

post@dnkf.no
DNKF © 2016