Internasjonalt sertifiserte instruktører i Norge

 

NEURO-TRAINING v/ Andrew Verity

Kari Weium, Torill Osa Michalsen, Malene Osa-Bjørkmo, Ann Katrin Blø Pedersen, Marianne Henne og John Askildt.

www.neuro-training.com

Instruktør trener: Torill Osa Michalsen

oppdatert feb 2019

 

NEURO-TRAINING v/ Andrew Verity Selvhjelpskurs

Torill Osa Michalsen, Malene Osa-Bjørkmo, Kari Weium, Marianne Henne, John Askildt,  Mette Mørk Gruvin, Isabell Stangeland Flatland.

 Instruktørtrener: Torill Osa Michalsen

oppdatert feb 2019

 

HJERNEN v/ Kathie Guhl

Hjernenserien : Trude Blikstad Rang, Kari Weium.

Hjernen 1: Marianne Henne, Per Opland, Berit Madsø Halvorsen.

Bridges Kinesiology 

oppdatert feb 2019

 

THREE IN ONE CONCEPTS (3in1) v/ Gordon Stokes og Daniel Whiteside

Irene Nordberg, Kari Weium, Trude Blikstad Rang.

 Three in One Concepts

oppdatert feb 2010

 

TOUCH FOR HEALTH v/ John F. Thie.

Marianne E. Henne, Berit Madsø Halvorsen, Malene Osa-Bjørkmo, Torill Osa Michalsen, Irene Nordberg, Jan Pedersen, Nina Skaug, Ida Camelia Strandene Siljedal, Ellen Marie Rugsveen, Bjørg Ødegård, Berit Sæthern Aasan og Kjersti Mosvold.

National Trainer: Malene Osa-Bjørkmo

 International Kinesiology College

oppdatert feb 2019

 

RESET v/ Philip Rafferty

Ulla Gefvert

Kinergetics

 

Hvis du mangler på denne listen: Kontakt styret i DNKF : post@dnkf.no

post@dnkf.no
DNKF © 2018