Artikler

Mine hjertesakerVOF314_MEH_Kinesiologi_4.doc        Mine hjertesaker*************************************************************************
Mine hjertesaker
 


Den norske kinesiologforening er hovedinteresseorganisasjonen for kinesiologer i Norge og ble stiftet i 1989. Den organiserer cirka 130 medlemmer. Her forteller leder Marianne Elisabeth Henne om kinesiologi, foreningen og hva den er mest opptatt av.
*************************************************************************

Kinesiologi – en vei til et bedre jeg

 

Kinesiologi er en helhetlig terapiform for kropp og sinn. Kinesiologer kombinerer Østens kunnskaper om blant annet merediansystemet og vestlig kunnskap om anatomi, fysiologi og sykdomslære.

Tekst Marianne Elisabeth Henne

Et viktig grunnlag for kinesiologen er at mennesket har tanker, følelser og følelsesmønstre, fysiske vaner og handlemønstre og at alle disse komponentene påvirker hverandre. Én del kan ikke fungere optimalt hvis en eller flere av de andre er i ubalanse. Kinesiologer har en bred tilnærming til ulike kartleggingsteknikker.

Den norske kinesiologiforening (Dnkf) organiserer i dag flertallet av norske kinesiologer. Foreningen har i mange år jobbet med å sette en standard for god utdanning. Kinesiologien omfatter mange ulike retninger, så Dnkf blir som en paraplyorganisasjon for disse. I Norge er grunnutdanninga felles for alle retningene med mulighet for spesialiseringsutdanning. Utdanninga stiller også krav om avlagte eksamener i anatomi og fysiologi i tillegg til VEKS-fag (vitenskap, etikk, kommunikasjon og samfunnslære).

De som oppsøker en kinesiolog som er godkjent av Dnkf og registrert i Brønnøysundregistrene, skal du være sikker på at denne oppfyller kravene. Utdanninga er utviklet i samråd med og godkjent av Helsedirektoratet. Styret i Dnkf består av seks medlemmer som brenner for faget og yrket sitt! Vi ønsker å være et komplementært tilbud til skolemedisinere fordi vi har andre innfallsvinkler til begrepet helse enn dem.

God helse mer enn symptomfrihet

Kinesiologi er i utgangspunktet fungerer vel så mye forebyggende som terapi. Vi tenker helhetlig og inkluderer kosthold, trivsel i jobb/studie/hjem, mosjons-/trengsvaner, søvn og en rekke andre faktorer. En kinesiolog kan skreddersy balanseringa basert på hver enkelt klients anatomiske, fysiologiske, biokjemiske og strukturelle tilstand. Til dette tas i bruk en rekke teknikker, deriblant punkter som påvirker lymfesystemet og blodsirkulasjon i kroppen, stressfrigjøring, 5-elementteorien og akupunktur. Mye av vår filosofi bygger på en østlig tilnærmingsmåte til hele mennesket.

Meridiansystemet

Kinesiologer mener at kroppens meridiansystem (hvor livsenergien Qi flyter) i stor grad påvirkes av vår fysiske, mentale og følelsesmessige balanse. Dette systemet ble første gangen utforsket og kartlagt for mer enn 5 000 år siden av kineserne og danner utgangspunktet for tradisjonell akupunktur og den østlige filosofien om yin og yang; lys i mørket og mørket i lyset. Merediansystemet er avhengig av balanse for å fungere optimalt, og alt som forrykker denne balansen, kan skape symptomer og etter hvert sykdom i kropp og sinn. For å gjenopprette balansen bruker kinesiologen akupressur, meridianmassasje og en rekke andre balanseringsmetoder. Kinesiologien kommer opprinnelig fra USA. Kinesiologi betyr ”læren om bevegelse” og ble utviklet av kiropraktorer. De ønsket å kombinere ulike balanseringsformer for å gi klientene en langtidsvirkende, helhetlig og effektiv behandlingsform.

Kropp og sinn

Det er etter hvert en akseptert sannhet at vår kropp og vårt sinn påvirker hverandre i stor utstrekning, og ved å bruke muskeltesting kan en kinesiolog kartlegge eventuelle fysiske, mentale, emosjonelle eller meridianmessige ubalanser. Siden kroppen styres fra hjernen, bestemmer den musklenes tonus (spenning), organenes funksjoner og hormonenes samspill i kroppen. Muskeltesting er en metode for å identifisere ubalanser eller stress forbundet med hjernen.

****************************************************************

Kinesiologene bruker muskeltesting som verifiseringsverktøy. Enhver muskel er står av vår nevrologi, det vil egentlig si; vår hjerne. Hjernen husker alt du noensinne har spist, tenkt, opplevd, fryktet etc. Ved å teste en muskel opp mot en kontekst ( helse, selvutvikling, idrettsprestasjoner etc) kan kinesiologen hjelpe klienten med å skreddersy et nytt nevrologiak mønster; et utviklingsopplegg som ivaretar alle klientens utfordringer og «verktøy»

 ****************************************************************

Hvorfor bør vi vite dette?

En vis mann sa en gang at vi ved å kjenne vår fortid kan vi bestemme vår framtid, og dette er noe av vår innfallsvinkel til å realisere bedre helse. Kinesiologer ser i liten grad på symptomer, da dette bare viser hvordan kropp/sinn takler stress her og nå. Vi er ”detektiver” i årsaksarbeid. Hvor har denne ubalansen sitt utspring, og når startet den? Hvordan startet den, og hvilke grep må vi hjelpe klienten til å ta for å finne balanse?

Eksempel fra egen praksis

En kvinne kontaktet kinesiologen med store smerter i skuldrene. Hun jobbet selv innen skolemedisin og hadde allerede vært grundig utredet. Kvinnen hadde fått beskjed om at hun hadde ”frossen skulder” og at dette måtte gå over av seg selv.

Muskeltesting identifiserte de involverte musklene i overarm og skulder, men de ble ikke prioritert å jobbe med. Under videre leting fant vi forskyvninger i en nakkevirvel. Det virket logisk at dette kunne være årsak til smertene, da nervestyring av skulderen går via denne, men dette var heller ikke årsaken. Ved nærmere tester fant vi utslag på flere nakkemuskler som var i ubalanse, og bak dette igjen lå en mengde vonde følelser!

Det viste seg at kvinnen i nærmere 20 år hadde gått i konstant frykt for å bli forlatt av sin mann. De hadde hatt et brudd, og hun hadde de neste 20 årene strukket seg uhyre langt for å prestere både hjemme og i arbeidslivet. Hun hadde aldri forstått årsaken til at han forlot henne, og de hadde heller aldri snakket om dette. Da vi lette etter nye innfallsvinker og ikke minst snakket om dette, “slapp”  stresset i kroppen hennes betraktelig. Da hun reiste seg fra benken, kunne hun bevege skuldrene langt bedre, og smertene var drastisk redusert uten at skuldrene var forsøkt balansert! Dette kan virke som magi, men er det slett ikke. Svært mange plager kan ha en følelsmessig eller mental årsak, og vår jobb er å finne den. Som kinesiolog føler jeg daglig ydmyk og takknemlig for å kunne bidra til andre menneskers velferd på denne måten.

Hva skjer når vi stresser?

Stress er ifølge mange forskere den nye folkesykdommen. Vi utsettes daglig for fysisk, kjemisk, psykisk, emosjonelt og mentalt stress. Kinesiologi kan ikke gjøre noe med stress du har i livet, men vi kan gjøre noe med hvordan du forholder deg til stress.

Dnkf

Foreninga arbeider med å markedsføre kinesiologi samt å kvalitetssikre utdanninga. Vårt motto er ”sammen er vi sterke”, og dette prøver vi å realisere i praksis både innad i styret og ved å være et samlingspunkt og støtte for vår medlemmer. Vi markedsfører en rekke studiemoduler utviklet av norske og utenlandske foredragsholdere via instruktører over store deler av landet. Foreninga har en godkjenningsordning for kinesiologer knyttet opp mot Brønnøysundregisteret. Registrering sikrer at klientene kan finnee en anerkjent og dyktig kinesiolog.

Lære å leve!

De fleste som oppsøker en kinesiolog første gangen, kommer med helt spesifikke plager og symptomer. Det interessante er at de aller fleste etter noen balanseringer innser at de ikke bare har hatt en bedring av plagene og symptomene, de opplever også en klar positiv dreining på resten av livet. Dette skyldes at vi alltid tenker årsak og helhet, og det er viktig at klienten selv bidrar i sin tilfriskningsprosess. Som en ung kvinne sa til meg en gang: Legene reddet nok livet mitt, men kinesiologien har lært meg å leve igjen!
************************************************************************

Marianne Elisabeth Henne (f. 1962) er leder i Den norske kinesiologiforening.

Henne har utdannelse som profesjonell kinesiolog og neuro-trainer. , muskelterapeut og instruktør i kinesiologi og neuro-training.  Neuro-training er en utdannelse utviklet av Andrew Verity i Australia, og hovedsaken her er å trene nervesystemet vår til å finne nye bedre løsninger på gamle inngrodde vaner og ubalanser. Hun har en variert utdanning fra flere land, inkludert Spania, Italia og Danmark. Henne har praktisert i 15 år og er daglig leder av Bergen Kinesiologi Senter PÅ NESTTUN

. E-post: mehenne@gmail.com; nettside: www.dnkf.no
*************************************************************************

 
 
 
post@dnkf.no
DNKF © 2018