Dyslexia Symposium

Dyslexia Symposium

Dyslexia Symposium er et videregående interaktivt kurs for utøvere i kinesiologi som er interessert i lærevansker og dysleksi. Dette kurset er fokusert på barn og voksne som sliter med lesing, skriving, staving, matematikk eller et hvilket som helst annet skole/læreproblem. Det retter seg også mot problemer som A.D.D, A.D.H.D, konsentrasjon, organisering og atferdsmessige problemer.
Kliniske psykologer WISC-testet studenter med lærevansker før og etter at de gikk gjennom dette programmet, og resultatene snakker for seg selv. (Se bridgesk.com for resultater).
Dette kurset supplerer redskapene som er nødvendig for en integrert hjerne og fullfører læringsprogrammet.
Temaer i Dyslexia:
Hjerneintegrasjon
Læring
Og konsenterer seg om:
A.D.D/A.D.H.D
Tall/bokstav – blande rekkefølgen
Lesing
Forståelse
Matematikk
Staving
Skriving
Organisering
Forhåndskunnskaper: Hjernen 1-4, Seeing Things Differently
Omtrent 50% av kurset er undervisning, og 50% praksis.
Kurset varer i 4 dager eller 32 timer.

post@dnkf.no
DNKF © 2018