Finn en kinesiolog

Alle våre godkjente kinesiologer

Når du søker på ”Norske Kinesiologer” finner du en praktiserende kinesiolog som er medlem av DNKF. Medlemmer i kategorier som ender på F er forsikret gjennom DNKFs kollektive ansvarsforsikring. De utøvende Kinesiologer er igjen delt opp i de fire kategoriene:

Pro og ProF Profesjonelle Kinesiologer (har minimum 1000 undervisningstimer)

Utdannet av internasjonalt godkjente instruktører.

Pra og PraF Praktiserende Kinesiologer (har minimum 600 undervisningstimer),

arbeider med klienter, utdannet av internasjonalt godkjente instruktører.

KmGF og KmG Kinesiolog med Grunnutdanning (har minimum 340 undervisningstimer),

arbeider med klienter, utdannet av internasjonalt godkjente instruktører.

Stu og StuF Studentmedlemmer (fra 1- 340 undervisningstimer), kinesiolog under utdannelse,

som trener på klienter. Utdannelsen er av internasjonalt godkjente instruktører.

Klikk her for å finne listen over våre godkjente medlemmer

post@dnkf.no
DNKF © 2018