Foreningen vår

Hovedorganisasjon for kinesiologer anno 1989

DNKF er hovedinteresseorganisasjonen for kinesiologer i Norge og ble stiftet i 1989.
Mottoen vår er: Sammen er vi sterke!

Styret består av leder, nestleder, styremedlemmer, sekretær, kasserer og vararepresentanter.
Vi utgir bladet KinesiologiNytt og bruker nyhetsbrev til rask informasjon ved behov.
Her finner du foreningens vedtekter.

Hva kan DNKF tilby deg

Som medlem i DNKF ivaretas dine juridiske interesser.

 • DNKF arbeider med å fremme kinesiologien i Norge
 • Som medlem ivaretas dine juridiske interesser
 • Vi har en god og rimelig forsikring for yrkesmedlemmer
 • Som representant i SABORG ivaretar vi kinesiologien overfor myndighetene. Eget etisk råd
 • Utanningsnemnda i DNKF arbeider med krav til fremtidig utdanning, retningslinjer, omfang og innhold

 

Forsikringsordning

Forsikringsordningen er en obligatorisk ansvarsforsikring for den norske kinesiologforening.

Vilkår av januar 2001 gjelder og forsikringen omfatter:

 

  • Forsikring for medlemmer, yrkesmedlemmer og vanlige medlemmer av DNKF Den Norske Kinesiologforening, dekker det rettslige erstatningsansvar disse kan komme opp i under utøvelse av sin virksomhet som Kinesiolog.

 

  • Forsikringen dekker også utøvelse av annet relevant yrke innen Alternativ Medisin som medlemmet utøver etter formell utdannelse dokumentert overfor DNKF.

 

  • Forsikringen til instruktørene dekker også studentmedlemmene når disse arbeider med klienter under tilsyn av internasjonalt godkjente instruktører som også er medlem av DNKF.

 

  • Forsikring for studentmedlemmer.: Ansvarsforsikring for studentmedlemmer kan tegnes av studentmedlemmer som har minimum 250 timers kinesiologiutdanning med internasjonal godkjent instruktør.

   

  Forsikringen omfatter også kontoransvar.

  DNKFs vedtekter skal følges av medlemmene / studentmedlemmene. Se spesielt Vedtektenes § 4 medlemmenes rettigheter og plikter og § 10 Etiske regler.

  For mer informasjon se utfyllende informasjon under medlemssidene,
  eller ta kontakt med vår nestleder Bente Nesheim Johansen

Tags:

«
»
post@dnkf.no
DNKF © 2018