Hjernen 1

Hjernen 1

Hjernen 1 konsentrerer seg om de grunnleggende funksjonene i hjernen, med spesiell vekt på hjernehalvdelene, lappene og språksentrene. Hjernebjelken (corpus callosum) blir undersøkt i detalj, og spesifikke korreksjoner for særskilte områder i hjernen blir introdusert.
Kursene er basert på empirisk vitenskapelig kunnskap kombinert med konsepter fra flere retninger spesialisert kinesiologi. Østens lære om akupressur og 5-elementloven er innlemmet i vestens biofeedback-metoder.

Temaer i Hjernen 1:
Grunnleggende hjerneanatomi/fysiologi
Høyre/Venstre hjernehalvdel
Corpus Callosum (hjernebjelken)
Språksentrene/Tale
Fight or flight
Deep Level Switching
Hjernefølelser
Blomsteressenser
Fakta vs. Tro
Videregående teknikker i å sette i krets (Stacking Techniques)
Forhåndskunnskaper: Minimum 60 dokumenterte timer i grunnleggende muskeltesting. Kursene bygger på hverandre, og må tas i rekkefølge (Hjernen 1,2,3,4 (nevrotransmittere), og Dyslexia-symposiet til slutt. Før Dyslexia kreves også  Seeing Things Differently (se egen omtale).

Studentene forventes å kunne svekke og styrke en muskel (slå av og på), finne og korrigere switching og blokkering. Pauselås eller å sette i krets brukes i stor utstrekning og vil bli gjennomgått nøye og øvd på under kurset. En grunnleggende forståelse av chakraer og blomsteressenser er anbefalt.

Omtrent 40% av kurset er undervisning, mens 60% er hands-on praksis. Spesifikke balanseringer vil bli forklart og demonstrert før praksis.
Kurset varer i 4 dager eller 32 timer.

post@dnkf.no
DNKF © 2018