Hjernen 2

Hjernen 2:

Hjernen 2 fokuserer på deler av hjernestammen så vel som deler av neocortex. En ny metode for å få tilgang til spesifikke hjernefunksjoner blir introdusert. Øynene og synet blir undersøkt, inkludert øynenes baner, øyeposisjoner, nær-og perifert syn, samt øyets bevegelser.
Korreksjonsteknikker er vevd inn i materialet for å anerkjenne de fysiske, emosjonelle og energetiske aspektene ved dysfunksjon i hjernen.
Temaer i Hjernen 2:
Hjernestammen
Instinktiv atferd
Deler av neocortex
Øyets baner
Avanserte digitaler (modes)
Hjernens lagringssystem
Hjernens kjertler
Tilgang til hjernefunksjon
Forhåndskunnskaper:  Hjernen 1
Omtrent 40% av kurset er undervisning, 60% er praksis.
Kurset varer i 4 dager eller 32 timer.

post@dnkf.no
DNKF © 2018