Hjernen 4 / Neurotransmittere

Hjernen 4 /Nevrotransmittere

Nevrotransmittere er et 1-dags kurs som ofte legges ved Hjernen 3. Det tar for seg de viktigste nevrotransmitterne i hjernefunksjon, hvordan nervesignalene i hjernen fungerer og litt om hva kjemiske problemer i hjernen kan føre til.

post@dnkf.no
DNKF © 2018