Hva brukes kinesiologi til?

Hva kan vi hjelpe med?

Kinesiologi er en metode som kan brukes på ulike måter. Noen av de som oppsøker kinesiologi har utfordringer som:

 • muskelsmerter
 • allergiershutterstock_81311362
 • undervekt,
 • overvekt
 • dysleksi
 • lærevansker
 • depresjon
 • angst
 • andre emosjonelle utfordringer
 • stress
 • utbrentehet
 • utmattelse
 • lavt energinivå
 • hodepine
 • dårlige vaner
 • avhengighet
 • forventningspress
 • synsforsyrrelser f.eks samsyn og andre utfordringer.images

 

Mange bruker også kinesiologi forebyggende f.eks til:

 • å nå sine mål
 • føle seg hel, ta valg
 • komme seg videre i livet
 • forbedre prestasjoner f.eks i idrett
 • få mer glede i livet
 • rydde i reaksjonsmønstre.

«
post@dnkf.no
DNKF © 2018