Hva er kinesiologi?

Siden er under endring.

HVA ER KINESIOLOGI?

Kinesiologi er en måte å gjenopprette grunnleggende god helse.

Ved hjelp av muskelresponsen åpnes det for tilgangen til dypereliggende informasjon  om temaet man jobber med og hva kroppen trenger for å komme i balanse.

Les mer.

 

HVEM HAR NYTTE AV KINESIOLOGI:

Kinesiologi som metode passer for alle, uansett alder, kjønn. Det er en behandlingsmetode som går inn på den enkeltes livserfaringer og hvordan det har formet livet og helsen.

 

Les mer:

Kinsiologi behandler ikke diagnoser, men årsaken til symptomene man opplever samt selve opplevelsen av å leve med  symptomene. Selv om disse tilsynelatende kan være like fra person til person og dermed danne en diagnose, er årsaken unik for den enkelte.  Arv,miljø, oppvekstvilkår, sosialt liv, familieforhold, kosthold, aktivitetsnivå og livskvalitet er alle temaer som er med på å forme helsetilstanden.

Kroppen har en selvhelbredende evne som svekkes dersom en eller flere av disse faktorene skaper indre stress. Hvis noe hindrer deg i å leve det livet du ønsker,kan det være dine stressfaktorer.

Er du klar for å gi slipp på ditt stress?

 

 

HVA GJØR EN KINESIOLOG?

En kinesiolog tar utgangspunkt i klientens utfordringer og tester musklenes respons for å finne de underliggende årsakene.

post@dnkf.no
DNKF © 2018