Hvem går til en kinesiolog?

Hvem går til en kinesiolog?

 

Noen av de som oppsøker kinesiologi har utfordringer som:

 • muskelsmerter
 • andre smerter
 • intoleranser/ sensitivitet
 • undervekt,
 • overvekt
 • lærevansker
 • konsentrasjonsproblemer
 • tristhet
 • frykt/ engstelse
 • andre emosjonelle utfordringer
 • stress
 • utbrentehet
 • utmattelse
 • lavt energinivå
 • hodepine
 • dårlige vaner
 • hormonubalanser
 • avhengighet
 • forventningspress
 • synsforsyrrelser f.eks samsyn og andre utfordringer.

 

Mange bruker også kinesiologi forebyggende f.eks til:

 • å nå sine mål
 • føle seg hel, ta valg
 • komme seg videre i livet
 • forbedre prestasjoner f.eks i idrett
 • få mer glede i livet
 • rydde i reaksjonsmønstre.

 

Kinesiologi brukes til å gjenopprette balansen mellom det fysiske, mentale og emosjonelle. Alt henger sammen.
En person som kom til behandling hadde en fysisk utfordring; stiv nakke. Dette påvirket også personens mentale helse, fordi det var slitsom og smertefullt. I tillegg var personen veldig bekymret fordi det var blitt vanskelig å jobbe. I kinesiologi er derfor alle deler av kropp og sinn like viktig.
Gjennom ulike teknikker bearbeides stress slik at blokkeringer forsvinner. Når ”veien er ryddet” kan man lettere komme i balanse og nå sine mål.
Mange erfarer at kinesiologi er en god metode fordi man selv velger hvor mye man vil snakke.

Kinesiologi er en metode som kan brukes på ulike måter.

post@dnkf.no
DNKF © 2018