“Hvor mye kinesiologien har betydd for meg og min tilstand”- klienthistorie

Fikk etter mye magesmerter og diare, diagnosen Chrons stilt på Haraldsplass. Ble satt på behandling med Pentasa.

Gikk til Marianne Henne for behandling med kinesologi rask etter dette. Oppnådde rask meget gode resultater, magesmerter forsvant , diare likeså. Almenntilstanden bedret seg også betraktelig.
Behandlingen jeg har fått hos Marianne Henne har vært alfa og omega for den raske og effektive bedringen.
Pentasa tablettene har nok også gjort en virkning, men oppfølging og behandling med kinesologi har uten tvil hatt en uvurderlig påvirkning.  Pentasa er kjent som en mild behandlingsform mot Chrons, og jeg kunne etter noe tid gå ned på dosen med Pentasa, og etter lang tid sluttet jeg også helt med disse tablettene. Var da symptomfri i to år, men så fikk et lite tilbakefall. Da fikk jeg fler behandlinger hos Marianne med kortere tidsrom i mellom, og fikk igjen rask bedring. Fortsatte på Pentasa, men kun på vedlikeholdsdose.
Har fortsatt i behandling med kinesologi for å holde de gode resultatene ved like.

Jeg kan ikke forklare med ord hvor viktig denne behandlingen har vært for meg, og jeg synest det er leit at denne type behandling ikke er “godkjent” av norske myndigheter innenfor helsesektoren.
Jeg vil bare utrykke hvor utrolig mye kinesologien har betydd for meg og min “tilstand”.

I tillegg til å ha fått “skikk” på tarmene ( og andre ting)  og det fysiske når jeg har slitt skikkelig med det, så har behandlingen hos Marianne E Henne vært ubeskrivelig verdifull for psyken når jeg har trengt det som mest. De to tingene henger jo selvfølgelig nært sammen, og det er jo det kinesologien tilbyr, en helhetlig behandling av hele systemet, noe det norske helsevesenet slik det er i dag, ikke tilbyr i samme omfang dessverre.
I tillegg til kinesologien som er en utrolig spennende og god behandlingsform!


images

post@dnkf.no
DNKF © 2018