Utdanning

Vi setter krav til fremtidig utdanning

Nytt registreringshefte for kinesiologi-utdanning er under utarbeidelse!
Styret i DNKF har sett at det er behov for et enhetlig og felles dokumentasjonssystem for å kvalitetssikre at man faktisk har gjennomført utdanning og praksis. DNKF har derfor vedtatt at det er obligatorisk for våre medlemmer å bruke det nye kurssertifikatet for registrering av utdanning og praksis. Alle retninger innen kinesiologi kan bruke kurssertifikatet, forutsatt at de bygger på de etiske retningslinjene til Den Norske Kinesiologforening.

Mer informasjon kommer…

«
post@dnkf.no
DNKF © 2018