Internasjonalt sertifiserte instruktører i Norge

 

NEURO-TRAINING v/ Andrew Verity

Torill Osa Michalsen, Malene Osa-Bjørkmo, Marianne Henne og John Askildt.

www.neuro-training.com

Instruktør trener: Torill Osa Michalsen

oppdatert nov 2020

NEURO-TRAINING v/ Andrew Verity Selvhjelpskurs

Torill Osa Michalsen, Malene Osa-Bjørkmo, Kari Weium, Marianne Henne, John Askildt,  Mette Mørk Gruvin, Isabell Stangeland Flatland.

 Instruktørtrener: Torill Osa Michalsen

oppdatert nov 2020

HJERNEN v/ Kathie Guhl

Hjernenserien:

Hjernen 1: Marianne Henne, Per Opland, Berit Madsø Halvorsen.

Hjernen 2: Berit Madsø Halvorsen, Per Opland

Bridges Kinesiology 

oppdatert feb 2019

PEDAGOGISK KINESIOLOGI v/Annemarie Goldschmidt

Marianne E. Henne, Berit Madsø Halvorsen, Berit Sæthern Aasan, Per Opland

oppdatert nov 2020

THREE IN ONE CONCEPTS (3in1) v/ Gordon Stokes og Daniel Whiteside

Irene Nordberg, Kari Weium, Trude Blikstad Rang.

 Three in One Concepts

oppdatert feb 2010

TOUCH FOR HEALTH v/ John F. Thie.

Marianne E. Henne, Berit Madsø Halvorsen, Malene Osa-Bjørkmo, Torill Osa Michalsen, Irene Nordberg, Jan Pedersen, Nina Skaug, Ida Camelia Strandene Siljedal, Ellen Marie Rugsveen, Bjørg Ødegård, Berit Sæthern Aasan og Kjersti Mosvold.

National Trainer: Malene Osa-Bjørkmo

 International Kinesiology College

oppdatert nov 2020

RESET v/ Philip Rafferty

Ulla Gefvert

Kinergetics

 

Hvis du mangler på denne listen: Kontakt styret i DNKF : post@dnkf.no

post@dnkf.no
DNKF © 2018