Hjernen 3

Hjernen 3

Hjernen 3 tar en nærmere kikk på hjernen, med spesiell oppmerksomhet på det limbiske system,  hjernens kjertler og hukommelse. Å få tilgang til spesifikke hjernefunksjoner fortsetter. Øret og dets rolle i både statisk og dynamisk balanse blir også utforsket.
Temaer i Hjernen 3:
Kort- og langtidshukommelse
Lagring av minner
Det limbiske system
Hjernens kjertler og hormoner
Den premotoriske og motoriske bark
Den sensoriske bark
Ørets baner og hørsel
Ørefølelser
Equilibrium og balanse
Få tilgang til hjernefunksjoner
Forhåndskunnskaper: Hjernen 1 og 2.
Omtrent 40 % av kurset er undervisning, og 60% praksis.
Kurset varer i 4 dager eller 32 timer.

post@dnkf.no
DNKF © 2018