Kinesiologifag 300t

Praktiserende Kinesiolog med Kinesiologifag

Vilkår:

  • 300timer med kinesiologiutdannelse
  • 50 praksistimer signert av instruktør eller av enkelt klienter. Last ned signaturskjema her:

 

*Krav til Kinesiologiutdanning: DNKF har som en del av kvalitetssikringsarbeidet, utarbeidet retningslinjer til skoler som ønsker å bli godkjent av DNKF. Disse retningslinjene inneholder bl.a. etikk, profesjonalitet, respekt og ydmykhet. Internasjonalt sertifiserte instruktører er anbefalte fra DNKF. Eksempler på skoler og studiesteder som er godkjent er: Touch for Health (IKC), Neuro-Training og College of Neuro-Training, Three in One Concepts, Hjernen serien til Kathie Guhl, Organsystemene (Master Mind Body) til Marianne Henne, SIPS, PKP osv.

*Praksistimer: Praksistimer kan bli signert av den gjeldende sertifiserte instruktøren, om det foregår under veiledning. Om praksistimene gjøres som «selvstudie» kan man fylle ut praksisskjema fra DNKF (inneholder dato, sted og signatur av klient). Timene inneholder ulike klienter med ulike aldre og utfordringer. Det er ikke spesifisert konkret fordelt antall, men jo flere ulike jo bedre.

En Praktiserende Kinesiolog skal kunne:

  • Foreta en hel behandling som inkluderer et mål, tema eller en gjeldende utfordring hos klienten.
  • Vite forskjell på spesifikk muskelrespons og indikatormuskel.
  • Bruke krets som arbeidsredskap
  • Kunnskap om ulike metoder, for følelsesmessige, mentale, og fysiske utfordringer
  • Ivareta og behandle en klient med respekt og ydmykhet.
  • Avbalansere undertrykkelse og tidsrammer
  • Teste og avbalansere 14 ulike muskler.

Vurderingen av studentenes kunnskap og kompetanse foretas ved fortløpende evalueringer i løpet av utdanningen, aktiv deltagelse i løpet av praksistimer med veiledning, samt planlagte skriftlige, muntlige og praktiske evalueringer innenfor hver kinesiologiretning. Instruktøren veileder alle praktiske øvelser og leder studentenes oppmerksomhet mot klientens prosesser.

post@dnkf.no
DNKF © 2018