Kinesiologifag 600t

Sertifisert Kinesiolog med 600timer Kinesiologifag

Vilkår:

  • 600timer Kinesiologiundervisning
  • 100 praksis timer

*Krav til Kinesiologiutdanning: DNKF har som en del av kvalitetssikringsarbeidet, utarbeidet retningslinjer til skoler som ønsker å bli godkjent av DNKF. Disse retningslinjene inneholder bl.a. etikk, profesjonalitet, respekt og ydmykhet. Internasjonalt sertifiserte instruktører er anbefalte fra DNKF. Eksempler på skoler og studiesteder som er godkjent er: Touch for Health (IKC), Neuro-Training og College of Neuro-Training, Three in One Concepts, Hjernen serien til Kathie Guhl, Organsystemene (Master Mind Body) til Marianne Henne, SIPS, PKP osv.

*Praksistimer: Praksistimer kan bli signert av den gjeldende sertifiserte instruktøren, om det foregår under veiledning. Om praksistimene gjøres som «selvstudie» kan man fylle ut praksisskjema fra DNKF (inneholder dato, sted og signatur av klient). Timene inneholder ulike klienter med ulike aldre og utfordringer. Det er ikke spesifisert konkret fordelt antall, men jo flere ulike jo bedre.

post@dnkf.no
DNKF © 2018