Linker til forskning

Faget Kinesiologi har eksistert i mange år, og i løpet av disse årene har det blitt gjort en god del studier, og dokumentasjon på effekten av bruk.

International Kinesiology College (IKC)
http://ikc-info.org/research
Applied Kinesiology Research
http://www.kinesiology.net/research.asp
Kinergetics, Energy Kinesiology
http://kinergetics-reset.com/page/research/
Bridges Kinesiology Wisc Test Results
http://www.bridgesk.com/wisc-test-results.html
“Danske Kinesiologer arbejder for at øge den faglige viden om kinesiologi. Derfor er foreningen repræsenteret i forskellige forskningfora og flere medlemmer deltager i forskningsprojekter enten som deltagere eller sparringspartnere”.
http://danskekinesiologer.dk/foreningen/forskning-i-kinesiologi/
Double-blind Study on Materials Testing with Applied Kinesiology

http://jdr.sagepub.com/content/84/11/1066

post@dnkf.no
DNKF © 2018