Finn en kinesiolog

Kinesiologlisten

Finn en Kinesiolog i nærheten av deg

Når du søker på ”Norske Kinesiologer” finner du en praktiserende kinesiolog som er medlem av DNKF. Medlemmer i kategorier som ender på F er forsikret gjennom DNKFs kollektive ansvarsforsikring. De utøvende Kinesiologer er igjen delt opp i de fire kategoriene:

 • Pro og ProF Profesjonelle Kinesiologer (har minimum 1000 undervisningstimer)
  Utdannet av internasjonalt godkjente instruktører.
 • Pra og PraF Praktiserende Kinesiologer (har minimum 600 undervisningstimer),
  arbeider med klienter, utdannet av internasjonalt godkjente instruktører.
 • KmGF og KmG Kinesiolog med Grunnutdanning (har minimum 340 undervisningstimer),
  arbeider med klienter, utdannet av internasjonalt godkjente instruktører.
 • Stu og StuF Studentmedlemmer (fra 1- 340 undervisningstimer), kinesiolog under utdannelse,
  som trener på klienter. Utdannelsen er av internasjonalt godkjente instruktører.

Klikk på navn for flere opplysninger! Godkjente medlemmer oppdaterer sin egen side kontinuerlig.

Utøvere av Kinesiologi som lurer på noe kontakter sekretar@dnkf.org

 Søk etter en kinesiolog nær deg her

«
post@dnkf.no
DNKF © 2018