Praktiserende Kinesiolog

Medlemsvilkår:

Les mer om alternativene ved å trykke på linken under:

Alternativ 1: Kinesiologifag 300 timer

Alternativ 2: Certificate of Solution Oriented Neuro-Trainer

 

Medlemskategorien gir mulighet for å registrere seg i Register for utøver for Alternativ Behandler i Brønnøysundregisteret. Trykk her for å registrere deg

 

En Praktiserende Kinesiolog skal kunne:

  • Foreta en hel behandling som inkluderer et mål, tema eller en gjeldende utfordring hos klienten.
  • Vite forskjell på spesifikk muskelrespons og indikatormuskel.
  • Bruke krets som arbeidsredskap
  • Kunnskap om ulike metoder, for følelsesmessige, mentale, og fysiske utfordringer
  • Ivareta og behandle en klient med respekt og ydmykhet.
  • Avbalansere undertrykkelse og tidsrammer
  • Teste og avbalansere 14 ulike muskler.

Vurderingen av studentenes kunnskap og kompetanse foretas ved fortløpende evalueringer i løpet av utdanningen, aktiv deltagelse i løpet av praksistimer med veiledning, samt planlagte skriftlige, muntlige og praktiske evalueringer innenfor hver kinesiologiretning. Instruktøren veileder alle praktiske øvelser og leder studentenes oppmerksomhet mot klientens prosesser.

 

Fagkrav DNKF

Våre medlemmer kan velge et minimum av alternativene under:

* 30sp med antomi/fysiologi/patologi (eller tilsvarende)

* 30sp psykologi

* 30sp pedagogikk

 I tillegg skal våre medlemmer har gjennomført VEKS-fag (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunn)

 

Pris på medlemskap

NB! Medlemsskapet tilbys med og uten forsikring

post@dnkf.no
DNKF © 2018