Registrering for utøvere av alternativ behandling i brønnøysundregisteret

Registrering i Brønnøysundregisteret

Dersom man er registrert med medlemskap PraF eller kan man registerer seg i register for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysundregisteret.

Følg linken under for innmelding:

https://www.brreg.no/person/utover-av-alternativ-behandling/

 

Kontakt kasserer for bekreftelse på medlemsskap og bekreftelse på forsikringsbevis.

Det koster kr 500 i førstegangsgebyr å melde seg inn og deretter kr 300 i årlig gebyr.

post@dnkf.no
DNKF © 2018