Siste nytt

 

Siste nytt fra styret, april 2017.

 

 

2017 har slått til med stor kraft og på årsmøte i mars, ble det valgt et nytt entusiastisk, engasjert og positivt styre, som virkelig ønsker å gjøre en god jobb for kinesiologi som fag.

Styret har til nå hatt to møter, og vil fortsette å samles hver måned gjennom hele året. Det neste møte blir en samling, hvor vi skal ha en god arbeidshelg for å gjøre noen større arbeider gjennom hele helgen.

Frem til nå har vi lagt ut presentasjoner av oss selv både på facebook og på nettsiden vår. Det er også sendt ut mail til alle medlemmer ved flere anledninger. Blant annet i forhold til årsmøteprotokoll og styresammensetningen.  Vi arbeider nå kontinuerlig med å nå våre visjoner og målsettinger for året, som er:

  • Vi skal bære vår kunnskap med stolthet
  • Vi skal ha en levende nettside, hvor det jevnlig oppdateres med god saklig informasjon
  • Vi skal være FAGforeningen nettopp for DEG som kinesiolog
  • Vi vil skape et godt fagmiljø med god takhøyde og ha et godt forum for diskusjon via vår lukkede facebookgruppe.
  • Vi skal være synlige i samfunnet, og øke vår medlemsmasse, mål for året er 25 nye medlemmer
  • Medlemsbladet KinesiologiNytt kommer ut 3 ganger i år, i mai allerede får du et i pdf. Format til din e-post. I august satser vi på å få ut et flott designet blad i posten til alle medlemmer. Vi avslutter med en godt blad i desember i år i pdf format til deg.
  • Nettsidene våre vil bli oppgradert i tiden fremover, og styret setter sin lit til at den skal bli lettlest, informativ og oversiktlig å finne frem i.

Våre visjoner og målsettinger håper og tror vi at dere deler med oss, og vi setter umåtelig stor pris på om dere tar kontakt med oss om dere har ønsker, tanker, fortellinger, forslag, eller annet kreativt vi kan bruke i arbeidet med å gjøre foreningen vår til den, ultimate fagforeningen for alle kinesiologer i hele landet.

 

 

 

Hilsen fra Styret
v/Beate Nørberg
Sekretær

post@dnkf.no
DNKF © 2018