Hva er Kinesiologi

Et kommunikasjonsverktøy som gjør en person i stand til å oppgradere sine prestasjoner på alle livets områder

Hva er Kinesiologi?

Kinesiologi er en komplementær behandlingsform og et undervisningssystem basert på muskeltesting. Ordet kinesiologi kommer fra gresk, betyr læren om bevegelse og viser til studiet av menneskelig bevegelse. Som behandlingsform samarbeider en med klientene for å frigjøre deres spenninger og bedre den generelle helsen så vel som å fjerne spesifikke symptomer.

 

Kinesiologi ble utviklet som system i begynnelsen av 1960-årene av den amerikanske kiropraktoren George Goodheart, som assosierte vestens kunnskap om kiropraktikk med tradisjonelle kinesisk medisin. Ut fra kliniske erfaringer med begge systemene, oppdaget Goodheart sammenhengen mellom muskler og meridianbaner. Systemet ble kalt ”Applied Kinesiology”, og han utviklet en testprosedyre og en korreksjonsprosedyre som kunne aktivere kroppens egne selvhelbredende krefter. Faget trekker inn kunnskap fra en rekke andre fagfelter som fysiologi, hjerneforskning og behandlingsformer som akupunktur og homeopati.

 

 

Undersøkelse og balansering


Kinesiologiens hovedmetode er testing av muskler. Muskeltesten er ikke en måte å vurdere musklenes styrke eller imagesstørrelse på, men er en dynamisk test av deres integritet og samspill Muskeltonus eller tonisitet gir uttrykk for aktiviteten i et av kroppens organer eller organsystemer. Muskeltonus gir en indikasjon på energitilstanden i en spesifikk akupunktur meridian, og i hvilken grad energiflyten der er tilstrekkelig i forhold til et spesifikt problem.

For testingen kan en velge mellom ulike muskler. Klienten kan eksempelvis bli bedt om å fokusere på ulike fenomener (utfordringer, hendelser, følelser osv.), samtidig som en muskel spennes (eks. en arm som holdes oppe). Kinesiologen vil da kunne vurdere endringer i motstanden (”styrken” eller muskeltonus) og tolke dette i forhold til identifisering av klientens problemområder og løsninger.

En utstrakt bruk av ordet kinesiologi blant terapeuter som arbeider med muskeltesting, har gitt det en popularisert betydning rettet mot undersøkelse mer enn behandling. For Kinesiologer er metoden også i høyeste grad en metode for behandling. Kinesiologi avdekker tilstanden i kroppens livsenergisystem og påvirker den i den hensikt å gjenopprette helsebalansen, slik at klientene både får hjelp med sine spesifikke symptomer og gjenfinner balanse emosjonelt, mentalt, fysisk og energetisk.

images (1)Kinesiologer ser på mennesket i et helhetsperspektiv og legger vekt på sammenhenger mellom strukturelle, mentale, emosjonelle og energetiske tilstander, og muskeltestingen brukes for å kommunisere med det man forenklet kan kalle klientens ”nervesystem”. Kinesiologer behandler ikke symptomer som isolerte fenomener, fordi årsaken ofte vil være å finne et annet sted enn der selve symptomet er. Derfor balanseres helheten for at ”nervesystemet” hos den enkelte skal ta seg av symptomene og gjenopprette god helse.

For kinesiologer er sammenhengen mellom ubevisste muskelspenninger, ubevisste følelser og åndedrettet et viktig fokus. Muskelspenninger er ofte et resultat av erfaringer og måten man lever på, med stress eller følelser som ikke får utløp. Disse spenningene kan være årsak til andre lidelser, blant annet fordi muskelspenninger både gir smerter og feil slitasje på kroppsvev og skjelett, og fordi de har konsekvenser som eksempelvis redusert pust eller minsket blod gjennom- strømming. Heller enn å fokusere direkte på problemet eller sykdommen, søker kinesiologen å finne løsningen ved å tolke respons fra klientens muskler.

Muskeltesting gjør det mulig å utfordre klientens nervesystem i ulike sammenhenger for å avsløre den opprinnelige årsaken til enkeltproblemer, samt hente fram ressurser som klienten trenger for a gjenopprette sin egen balanse. Kinesiologen kan finne den informasjonen som gir løsningen hos klienten selv, blant annet ved å tolke klientens muskelrespons, som viser hvor og hvordan en skal behandle. Dette gjelder enten det dreier seg om tilskudd for klienten (f. eks. homøopatiske midler eller kosttilskudd), eller hvilke punkter på kroppen som skal behandles, hvilke fotsoner som skal masseres osv. Kinesiologer arbeider ut fra at det er klienten som har svarene. Det er kinesiologens rolle å lede prosessen i riktig retning.

 

Kinesiologens utdanning

For en kinesiolog består en stor del av utdanningen i å teste muskler på ulike måter, å tolke muskelresponser i ulike shutterstock_132499502sammenhenger, samt øve på hvordan man best utfordrer ”nerve systemet” for å finne den mangelfulle tilpasningen som kan være årsak til symptomer. Under utdanningen lærer kinesiologer hvordan nervesystemet kan øves opp igjen til å fungere optimalt i en bestemt sammenheng. Ved å finne de rette korreksjonsmetodene kan kinesiologen hjelpe klienten å komme i balanse igjen. Samtidig kan en bistå klienten med råd slik at vedkommende kan bruke energien sin til å bygge opp helse, i stedet for å bruke den på å kompensere for manglende tilpasning på ulike områder.

 

Fra student til profesjonell

For å oppnå tittelen registrert profesjonell kinesiolog krever DNKF i dag i alt 1000 timer i hovedterapiformen kinesiologi. I tillegg kreves bestått eksamen i minimum 300 timer grunnmedisinske fag, samt innføring i VEKS-fagene, (Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og Samfunn).

Som obligatoriske grunnutdanning for å bli praktiserende kinesiolog kreves minimum 340 timer med relevante basismoduler.

 

Hvordan en behandling foregår.


En behandling varer vanligvis fra 60 til 90 minutter. Ved første konsultasjon er det vanlig med en samtale der klienten tar opp årsakene til at hun/han søker en kinesiolog. Det kan være smertefulle muskelspenninger, andre smertetilstander, hodepine, stress, problemer med å slappe av, nedsatt bevegelighet og andre helseplager. En registrerer varighet av symptomer, annen sykdom, bruk av evt. medikamenter, og kartlegger andre forhold som vil kunne påvirke behandlingen.
Klienten observeres og blir ofte også bedt om å bevege seg på ulike måter. Dette for at kinesiologen skal kunne danne seg et mest mulig presist og helhetlig bilde av den enkeltes tilstand, både av symptomer, mulige årsaker, og om hva slags teknikker som eventuelt bør iverksettes på bakgrunn av undersøkelsen. En søker også å finne ut hva klienten ønsker og forventer, og kinesiologen informerer gjerne noe om teknikkene, litt avhengig av klientens ønsker og behandlerens rutiner.


Deretter begynner balanseringen, ofte på benk, med klargjøring av musklene og testing av ulike elementer som kan være aktuelle for den enkelte klient. Ettersom kinesiologer har en felles grunnutdanning, men kan velge ulike former for fordypning, kan valget av behandlingsmetode variere noe, selv om det meste er felles. Kinesiologer behandler vanligvis med ulike former for berøring, ofte på bakgrunn av kunnskaper fra meridianlæren i akupunktursystemet.
Dette er trening for nervesystemet , og kan innebære bruk av lett press (akupressur) eller massasje av ulike reflekspunkter, eller berøring av andre soner og refleksområder som stimulerer ulike funksjoner i kroppen. En time kan også omfatte muskelbevegelser, koordineringsøvelser, bevisstgjøring vedrørende følelser, kosthold eller livsmønstre, misoppfatninger eller negative tankemønstre, osv. for å frigjøre klientens spenninger. Det er viktig at klienten føler seg trygg og ivaretatt slik at han kan slappe best mulig av. Så hjelper en klienten til å komme i kontakt med underliggende spenninger som bidrar til å skape ubalanse og redusert helse.
Klienter får gjerne råd om kosthold og kosttilskudd, og en del kinesiologer anvender homeopati, akupunktur, ernæriing osv.

shutterstock_134873201

 Ofte vil opptreningen fortsette i form av ”hjemmeøvelser” som klienten blir oppfordret til å gjøre regelmessig i flere dager eller uker etter timen. Hensikten er å vise klienten hvordan den generelle helsen kan bedres, så vel som å lære hvordan det er mulig å arbeide med spesifikke symptomer.
Kinesiologi innebærer direkte teknikker, men har også elementer av klientopplæring, spesielt for tilfeller der klienten har dårlige utsikter til å bli frisk, men kan lære å leve med sine symptomer og høyne sin livskvalitet.
Man kan gå rett tilbake til vanlig arbeid etter endt time, men for å få best mulig utbytte av kinesiologi-balanseringen, bør klienten så langt det lar seg gjøre å unngå situasjoner med unødig stress like etterpå.

 

”En persons årsak til et symptom kan være noe helt annet, enn en annen person med tilsynelatende samme symptom. De kan også ha helt ulike løsninger til sin utfordring. I kinesiologi har vi ikke bare tanken om at man er helhetlig og individuell, men vi praktiserer det i våre metoder.”

 

”For eksempel kan er person med smerter i armen jobbe med noe emosjonelt, men en annen med smerter i armen trenger kanskje nye kostholdsvaner. Det er ingen fasit på hvor et menneske har sine blokkeringer/ubalanser og hvor løsningen finnes. Men med kinesiologi har man redskapene til å kartlegge dette på det individuelle mennesket.”

 
purchase diflucan over counter

«
post@dnkf.no
DNKF © 2018