Three in one concepts

Three in one concepts

En av kinesiologiretningene som er utbredt i hele verden. Grunnlagt og utviklet av Gordon Stokes og Daniel Whiteside.

Det er 11 moduler, hvor du etter å ha fullført alle 11 blir Three in One Concepts facilitator. Per i dag (mai 2017) undervises de første 7 modulene av norsk instruktør.

1. Tools of the Trade (14 timer- 2 dager)
Her lærer man å muskelteste og benytte adferdsbarometeret, samt noen enkle og effektive teknikker som å se tilbake i tid og kreativ fantasi.

2. Basic one Brain (21 timer- 3 dager)
Her kommer vi inn på stress i forbindelse med skolegang, dysleksi, konsentrasjon og lærevansker-samt flere teknikker.

3. Under the Code (21 timer- 3 dager)
Dette handler om vår medfødte make-up, som kan bestemme våre adferdsmønstre. Vi skal se sammenhengen mellom struktur og funksjon og redusere stress forbundet med andres utseende som hindrer hensiktsmessig kommunikasjon.

4. Advanced one Brain (28 timer- 4 dager)
Vi systematiserer kunnskapen mer, lærer flere korreksjoner og digetaler, og går inn på mulige følelsesmessige årsaker til at vi handler som vi gjør.

5. Louder than Words (28 timer- 4 dager)
Vi jobber med følelsesmessige årsaker til mange fornektelser og misforståelser i vårt forhold til andre mennesker – og bevisstgjør hva som hindrer deg akkurat – i forhold til å få suksess i livet ditt.

6. Strukturell Nevrologi (28 timer- 4 dager)
Her lærer vi flere spennende teknikker, bl.a jobbing med fryktmønstre, oppretting av sidene kroppen, meredianer etc. Kurset gir en enkel helhet over de fleste av kinesiologiens korreksjoner.

7. Relationships in Jeopardy (28 timer- 4 dager)
Vårt forhold til andre satt under lupen.

 

( Kilde til kursinformasjon lånt fra Irene Nordberg sin nettside: ped-kin.com )

 

 

GordonStokesGordon Stokes founder and co-creator

daniel whitesidesDaniel Whiteside co-creator

Three In One Concepts is an educational corporation based in Thousand Oaks, California with the purpose of assisting individuals who are interested and willing in taking responsibility for creating their wellbeing personally and professionally through the integration of Body, Mind and Spirit.

Our method is a holographic approach to the enhancement of personal growth. It is based on the unique integration of research and development in the field of Applied Kinesiology – biofeedback from the body through Three In One Concepts’ Clear Circuit Muscle/Stress Testing and Digital Corrections – with Three In One Concepts’ Behavioral Barometer® and concept of Age Recession, together with Emotional Stress Defusion skills and Structure/Function Insights.

The nature and the purpose of our ONE BRAIN® method is gentle re-connection with our Awareness of the Choices we have moment-in-moment to create and to experience fulfilling, productive lives through the relationships we hold personally and professionally.

Our approach is very gentle and non-invasive, where individuality and individual freedom of Choice are respected through the tender regard for human dignity and ethical co-operation; where respect for one’s integrity is directly related to the highest good of oneself AND the highest good of all.

For personal Consultations, please check the listing of our Consultant Facilitators worldwide. We encourage you to attend our one-day programs offered throughout the world by our Instructors, as an introductory key to changing your life through the integration of Body, Mind and Spirit via the method of Three In One Concepts.

anastazya_wada

Anastatzya Tomoko Wada president

JEG VIL LÆRE DETTE! TRYKK HER: UTDANNING eller STUDIESTED

Kilde: www.3in1concepts.net

 

 

post@dnkf.no
DNKF © 2018