Utdanningsmoduler

Oversikt over utdanningsmuligheter

Kinesiologi er et stort og bredt fag med mange ulike utdanningsmoduler. Her er det modulene som er mest kjent i Norge:

post@dnkf.no
DNKF © 2018