Pædagogisk Kinesiologi

Sertifiserte instruktører i Norge:

Per Opland, Berit Madsø Halvorsen, Marianne E. Henne, Berit Sæthern Åsan.

 

Pedagogisk Kinesiologi – en metode.
Av Annemarie Goldschmidt

Fra midt på 80-tallet fram til i dag har Annemarie Goldschmidt vært en pioner og foregangskvinne for å spre kinesiologien i Skandinavia. Hun har oversatt og undervist i en rekke kinesiologiretninger, og hun har etablert og drevet ei omfattende og grundig utdanning av kinesiologer gjennom «Dansk Pædagogisk Kinesiologiskole», som ble etablert i 1987.

Hun hadde tidligere et utstrakt samarbeid med Three In One Concepts, både som oversetter og Advanced Trainer. Hennes oversettelse av Basic One Brain, tilrettelagt for skolebruk bl.a. med tilleggene om motorisk utvikling og dominansforhold, kalte hun «Pedagogisk Kinesiologi». Dette materiellet spilte en viktig rolle for utbredelsen av One Brain-systemet i Skandinavia på 90- og 2000-tallet.

Etter at samarbeidet med Three In One Concepts opphørte utover 2000-tallet, har Annemarie Goldschmidt utviklet et nytt kurskonsept, men har beholdt kurstittelen «Pedagogisk Kinesiologi».

Med stor respekt for bakgrunn og kilder, har hun fornyet og videreutviklet stoffet. Både teorien og testprosedyrene er omfattende og grundige, men samtidig logiske og enkle.

«Pedagogisk Kinesiologi» (PK) er delt i to kurs, PK1 (30 timer) og PK2 (90 timer)

Kursene har vært godkjent i Danmark siden 2014, og ble godkjent også av DNKF i september 2018.
Det betyr at Pedagogisk Kinesiologi kan inngå som en av flere retninger for den som ønsker å utdanne seg til praktiserende, sertifisert og/eller profesjonell kinesiolog etter fagkravene til DNKF.

Pedagogisk Kinesiologi 1 og 2 vil også være en utmerket helhetlig metode å bruke som supplement til annen utdanning, f.eks. i skolen.

Pedagogisk Kinesiologi 1

Dette er et begynnerkurs i kinesiologi. –  Selve kurset er på 25 timer. I tillegg er det en skriftlig prøve og en obligatorisk 5-timers veiledet praktisk trening etter kurset. Kursbevis utdeles når alle delene er gjennomført og godkjent.

Det er ingen formelle krav for å delta, men ifølge forfatteren er det en fordel med «interesse for, at lære at arbejde med kinesiologien som et redskab, således at du kan hjælpe dig selv og dine medmennesker, til en bedre funktion i hverdagen.»

Kurset er oppbygd med teori, demonstrasjon og praktisk arbeid. Teorien omfatter bl.a.

 • Mål, formål, verdier og etikk
 • Hjernen og hjernens funksjon
 • Stress og distress
 • Sansesystemene i kroppen
 • Kroppens evne til å huske
 • Om energibegrepet
 • Atferdsbarometeret

Kinesiologiens verktøy, muskeltesting, blir gjennomgått, demonstrert og trent på i praksis.
Du lærer om bruken av innledende tester, å bruke pauselås og å teste tilbake i tid.

 

 

Pedagogisk Kinesiologi 2

Kurset er på 75 timer, fordelt over tre langhelger (3-4 dager). Hver kursmodul etterfølges av 5 timer veiledet praksis. Hele kurset avsluttes med en teoretisk og praktisk prøve.

Forutsetning for å delta, er PK1 eller et tilsvarende basiskurs

Kurset er bygd opp med teori, demonstrasjon, praktisk øving og evaluering

 • Du lærer mer om muskeltesting/energitesting
 • Du lærer flere innledende tester
 • Du får dypere innsikt i bruken av atferdsbarometeret og av følelsenes plassering i kroppen
 • Du lærer mer om å arbeide løsningsorientert og finne både årsaker og løsninger til problemene, i både nåtid og fortid
 • Du vil oppleve og forstå mulighetene til å treffe nye valg i livet
 • Du vil arbeide mer med kontekst, mål og målformulering
 • Du lærer en rekke avbalanseringer og øvelser på både det elektriske-, det emosjonelle-, det genetisk/ernæringsmessige og det strukturelle/fysiske energiområdet. Du vil også arbeide med chakraer og Bach-essenser.
 • Det er egne kapitler om motorikk og dominansforhold
 • Hvis du arbeider i skolen, vil du kunne bruke pedagogisk kinesiologi som et supplement til tilrettelagt opplæring og spesialundervisning

Bilderesultat for anne marie goldschmidt kinesiology

post@dnkf.no
DNKF © 2018